Metoder för rättstillämpning och lagtolkning – Generaliseringar, logik och argumentation klotbandSvenska, 2018