Ledarmanual för gruppsamtal och självhjälpsgrupper utifrån "Arbetsmanual för anhöriga" spiralSvenska, 2016