Kronofobi : essäer om tid och ändlighet flexbandSvenska, 2021