Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser : Att stärka människo inbundenSvenska, 2013