Kris och utveckling. Samt Katastrofpsykiatri och sena stressreaktioner häftadSvenska, 2006