Krigen i Gamla Testamentet: ett försök att förstå danskt bandSvenska, 2018