Könsöverskridande vänskap : om vänskapsrelationer mellan intellektuella kvinnor och män danskt bandSvenska, 2011