Kluriga ordens ABC : Bland arbetsmyror, dammråttor och solkatter inbundenSvenska, 2018