Klasskriget i Frankrike : den auktoritära demokratins ekonomiska rötter danskt bandSvenska, 2021