Keramik & porslin i Sverige genom 7000 år : från trattbägare till fri keramik inbundenSvenska, 2015