Kapitalets automatik : mänskliga robotar och systematisk dumhet inbundenSvenska, 2020