Kanarieöarnas gåtfulla historia - före 1496 häftadSvenska, 2020