Jag lever och har besegrat alla mörker och helveten danskt bandSvenska, 2019