Internetteknik enligt OSI modellen häftadSvenska, 2020