I befintligt skick : Att ta sig själv på allvar flexbandSvenska, 2018