Hur jag lärde mig förstå världen mp3 på cdSvenska, 2018