Hoten mot rättsstaten i Europa danskt bandSvenska, 2017