Historien om Karl Retters äventyr, sannskyldigt framlagd av Sebastian Vegræus danskt bandSvenska, 2021