Harriet Löwenhjelms värld : en collagebok klotbandSvenska, 2018