Gode mannens ABC : handbok för gode män och förvaltare häftadSvenska, 2020