Geografiska informationssystem övrigtSvenska, 2005