Gemenskap och samarbete i kollektivhus och bogemenskap danskt bandSvenska, 2019