Går genom klart vatten i en svartmålad pool danskt bandSvenska, 2022