Fuck psykisk ohälsa : vägen till bättre mående inbundenSvenska, 2021