Från prat till resultat - Om vardagens ledarskap inbundenSvenska, 2003