Främja närvaro : Att förebygga frånvaro i skolan danskt bandSvenska, 2018