Föda : en handbok i mentala och fysiska förberedelser inbundenSvenska, 2022