Fenomenologiska sammanflätningar danskt bandSvenska, 2019