Femtiofem år av offentligrättslig forskning inbundenSvenska, 2020