Faktaundersökning : utredningsmetodik för kränkande särbehandling och svåra arbetsmiljöproblem häftadSvenska, 2020