Fadäser och framgångar i TV-musikens och radions entourage danskt bandSvenska, 2020