Elkrafthandboken. Elmaskiner inbundenSvenska, 2016