DEWEY DECIMALKLASSIFIKATION : PRINCIPER OCH TILLÄMPNING häftad, 2010