Det ockulta sekelskiftet : esoteriska strömningar i Hilma af Klints tid danskt bandSvenska, 2020