Den siste bonden på Tämmesboda inbundenSvenska, 2011