Den reella talsymbolens principer och hantverk pocketSvenska, 2021