Den nya kvinnostaden : pionjärer och glömda kvinnor under tvåtusen år storpocketSvenska, 2020