De svenska skolreformerna 1962-1985 och personerna bakom dem danskt bandSvenska, 2016