Corona : en psykoanalytikers dagbok danskt bandSvenska, 2020