Brukardelaktighet och inflytande i äldreomsorg häftadSvenska, 2019