Bostäder på marknadens villkor häftadSvenska, 2007