"Boltzianismen", skandinavisk kulturbild. Utökad nyutgåva häftadSvenska, 2014