BB-krisen : sveket vid livets början danskt bandSvenska, 2019