Barnet og dets relasjonelle miljø häftadNorska, 2015