BABADADA, Kurdish Badini (in arabic script) - Ikirundi, visual dictionary (in arabic script) - kazinduzi y ibicapo pocketKurdiska, 2019