Avdelningen för känsliga brott mp3 på cdSvenska, 2019