Av stjärnstoft är vi komna danskt bandSvenska, 2020