Att Lära Teknik Ute Fritidshem, förskoleklass och grundskola 1-6 övrigtSvenska, 2017