Att bygga ett skolväsende : folkskolans förutsättningar och framväxt 1840-1900 inbundenSvenska, 2014