Att bli konstnär, Om identitet, subjektivitet och konstnärskap i det senmodernistiska samhället inbundenSvenska, 2002